Skip to main content

Personlig DMR ID

Personlige numre tildeles gjennom et sentralt register som drives frivillig. Her benyttes lands- og regionsnummer definert av ETSI på samme måte som på telefon. Personlige numre er 7 sifre lange, hvor de tre første sifrene er landskoden (242 for Norge).

Numrene er de samme som i D-Star CCS7-systemet. Dersom du har CCS7 nummer bruker du samme nummer på DMR. Registrering av nye numre gjøres på https://radioid.net/