Skip to main content

Generelt

Brandmeister er utviklet av en gruppe frivillige fra blant annet Nederland og Russland, og er laget som et alternativ til de forskjellige produsentenes løsninger for sammenkobling av repeatere.

Hver kommersielle produsent har sin egen løsning for kobling mellom repeatere, dette gjør det vanskelig for radioamatører å lage et eget sambandsnettverk med mindre alle valgte samme (gjerne kostbare) løsning.

Brandmeister løser dette ved å ha én eller flere master-servere tilgjengelig i hvert land hvor noen melder seg frivillig for å drive slikt utstyr. Masterne er koblet sammen via internett slik at alle mastere kan snakke sammen for å utveksle informasjon.

I tillegg til å snakke med hverandre kan en DMR repeater koble seg til masteren slik at trafikk på repeateren kan viderekobles dit det er relevant. Kontakten mellom repeater og master kan også gå via infrastruktur som er uavhengig av Internett dersom dette er tilgjengelig.

Tenk deg repeater "A" og repeater "B", begge tilkoblet Brandmeister-nettverket. Ditt private apparat (med din ID) har sendt trafikk til repeater "A", og noen gjør et personlig oppkall til ditt nummer på repeater "B" vil Brandmeister-nettet sørge for å sende trafikken til repeateren du sist var i kontakt med. Dette gjør det mulig med både tale og tekst-kommunikasjon.

Med støttede apparater kan man også koble datamaskin opp for overføring av f.eks. E-post via DMR.