Skip to main content

Fargekode (CC, Color code)

Fargekode i DMR kan sammenlignes med tonesquelch (CTCSS) i analoge FM-samband.

Dersom to repeatere med samme frekvens har overlappende dekningsområde, setter man forskjellig fargekode på disse.

I trafikken fra brukerens apparat fremgår det hvilken fargekode som er stilt inn i apparatet, og kun den korrekte repeateren responderer.