Skip to main content

Tidsluker (TS, Timeslot)

Som nevnt tidligere er trafikken delt opp i tidsluker. Dette gjør at repeater-kanalen kan benyttes til to separate samband samtidig.

Når man nøkler et DMR-apparat vil det i praksis starte og stoppe senderen i perioder på 30 ms. Dersom repeateren er i gang, er apparatet allerede synkronisert med denne og "smetter inn" på riktig tidspunkt.

Skulle repeateren stå i hvilemodus vil apparatet sende en startpakke hvert sekund inntil den mottar synkronisering fra repeateren.

Dersom repeateren ikke høres innen 5 sekunder vil apparatet gi deg et opptattsignal. Opptattsignal høres også dersom tidsluken allerede er i bruk.