Skip to main content

brandmeister.no

Brandmeister DMR i Norge

Tidsluker

DMR deler sendetiden på luften i tidsluker, slik at hver repeater kan føre to samtaler på samme tid. I Brandmeister er alltid anrops-gruppene tilgjengelige selv om det foregår samband på andre talegrupper.

Routing

Nettverket husker hvilken repeater eller hotspot du sist var aktiv på, og sender automatisk anropet til der du er. Noen terminaler kan automatisk registrere seg på den beste tilgjengelige repeateren, slik at opplevelsen blir sømløs.

Velg selv

I self-care portalen kan du gjøre innstillingene som påvirker din terminal og dine hotspots.
Logg på self-care her