Skip to main content

Statiske talegrupper

I utgangspunktet kan man bruke hvilke talegrupper man vil, men det er viktig å forstå at visse talegrupper har en bestemt funksjon, og det kan påvirke et ukjent antall repeatere å benytte disse.

Trafikk til anropsgruppene sendes automatisk til ALLE relevante repeatere. Brandmeister benytter TS1 til de statiske talegruppene. TS2 er et godt valg for lokal trafikk.

Eksempler:

  • Trafikk til TG 242 vil åpne TS1 på alle repeatere i Norge.
  • Trafikk til en regional talegruppe vil åpne alle repeaterne i tilhørende region.
  • Man kan snakke til TG 2421 fra repeater i Trøndelag, men etter 15 minutter med inaktivitet vil repeaterens "abonnement" på talegruppen automatisk fjernes. Se "Brukeraktiverte talegrupper".