Skip to main content

Generelt

DMR står for "Digital Mobile Radio" og er en åpen standard publisert gjennom det europeiske standardisering-instituttet for telekommunikasjon (ETSI).

Standarden er implementert i kommersielle produkter fra produsenter i hele verden. Motorola, Kenwood og Hytera er tre kjente leverandører, men også mindre kjente produsenter er på banen. I tillegg er DMR standarden implementert i det åpne MMDVM-prosjektet, primært av G4KLX. Denne programvaren gjør det bl.a. mulig å bygge en DMR repeater fra bunnen i ekte radioamatørånd.

All overføring over lufta foregår digitalt ved hjelp av 4FSK modulering med en symbolrate på 4800 baud. 4FSK overfører to bits per symbol, som gir en datahastighet på 9600 bits per sekund.

DMR deler sendetiden opp i to tids-luker slik at to samband kan benytte samme repeater samtidig. Dette refereres til som TDMA, og det samme konseptet brukes i GSM, TETRA og mange andre teknologier for å oppnå det samme.

DMR støtter også kryptering av trafikken, men dette benyttes ikke i radioamatør-sammenheng i Norge.