Skip to main content

Talegrupper (TG, Talkgroup)

Selv om det er trafikk på repeateren og apparatet ditt er på rett frekvens og tidsluke, er det ikke sikkert at du hører trafikken.

DMR opererer med to typer anrop: Privat anrop (personlig) og gruppe-anrop.

Private anrop er til ett spesifikt bruker-nummer og kan ikke høres av apparater som er satt opp med et annet nummer. Dette betyr ikke at trafikken er kryptert, den er hørbar med DMR scannere, eller apparater som har slike scannerfunksjoner.

Gruppe-anrop addresseres til en av flere forhåndsavtalte talegrupper. Hver gruppe har et bestemt nummer og funksjon. Talegruppene som er relevant for deg må normalt sett være konfigurert i apparatet ditt før du kan lytte til dem.

Vanligvis ser man personer og talegrupper som "kontakter" i menyen i apparatet, mye likt tradisjonelle mobiltelefoner. Når man velger en kontakt og nøkler radioen vil apparatet sende trafikk med adresse til den valgte kontakten.